Jdi na obsah Jdi na menu

Otevřený dopis primátorovi města Ing. Vítu Mandíkovi

22. 8. 2012

 

       O D B O R O V Á    O R G A N I Z A C E
        DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM a.s.
         Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
         tel. 475 652 213, mobil: 724 208 145; www.odboryusti.estranky.cz
 
________________________________________________________________________________
 
 
 
 
OTEVŘENÝ DOPIS PRIMÁTOROVI MĚSTA Ústí nad Labem ing. Vítu Mandíkovi
 
Vážený pane primátore,
 
jménem zaměstnanců Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Vám tímto zasílám tento otevřený dopis, kterým vyjadřujeme značné znepokojení s fungováním a vývojem v Dopravním podniku města Ústí nad Labem a.s.
Po odvolání bývalého výkonného ředitele společnosti Mgr. Tomáše Krause, jsem Vás požádal o osobní schůzku, na které jsem chtěl projednat financování naší společnosti a požadavky odborové organizace ve věci projednávání kolektivní smlouvy. Po osobním jednání jste nás pozval na 4. jednání představenstva společnosti dne 24. dubna 2012, abychom zde přednesli, jako zástupci zaměstnanců, naše požadavky ohledně kolektivního vyjednávání a byli jsme seznámeni s názorem představenstva o dalším fungování Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Vaše pozvání jsme přijali a byli jsme však nemile překvapeni Vaší neúčastí na tomto jednání. Představenstvo společnosti bylo seznámeno s pracovními podmínkami zaměstnanců, náročností povolání a z toho vyplývající odpovědnosti. Členové představenstva na závěr jednání konstatovali, že naše požadavky jsou za stávající finanční situace města Ústí nad Labem nekorektní.
Přibližně 3 dny po jednání představenstva jsem obdržel prokazatelnou informaci o tom, že v době jednání představenstva, na které jste nás pozval a kterého jste se nezúčastnil, jste s řidičem autobusu, který vystupuje Vaším jménem a zaštiťuje se přátelstvím k Vaší osobě, navštívil Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a seznamoval se mimo jiné s grafikony linek MHD. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli předejít amatérskému rozhodování jedince nebo určité skupiny, jenž maří práci všech ostatních zaměstnanců společnosti, zaslal jsem Vám dne 7. 6. 2012 osobní dopis, ve kterém jsem žádal o osobní schůzku s cílem řešit napjatou situaci v naší společnosti. Bohužel do dnešního dne jsem neobdržel jakoukoliv reakci nebo odpověď na tuto moji žádost.
Situace v naší společnosti je velice napjatá a toto napětí eskaluje chování a vystupování již výše zmíněného řidiče autobusu. Mezi zaměstnanci je rozšířen termín „Šindlerův seznam“, který obsahuje jména zaměstnanců, kteří mají být nahrazeni ve svých funkcích a jména a jejich nástupců. Je pro nás zcela nepochopitelné, že zaměstnanec s pozice řidiče autobusu, rozhoduje o personálních pozicích ve společnosti a zaštiťuje se Vaším jménem a plnou podporou.
 
Vážený pane primátore,
 
            Jako předseda odborové organizace, na kterého se obrací zaměstnanci naší společnosti se žádostí o vysvětlení stávajícího stavu, rozhodl jsem se, na základě všech uvedených skutečností, požádat Vás formou otevřeného dopisu o osobní jednání k dané problematice.
 
Děkuji za pochopení a věřím, že nalezneme společné řešení důstojné pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
 
S pozdravem, za odborovou organizaci                           
 
 
                                                                                               Martin Dvořák
                                                       předseda