Jdi na obsah Jdi na menu

Výhody členství v Odborové organizaci - právní zastoupení

 

 
 
Výhody členství v odborové organizaci DPmÚL a.s.
             
Právní ochrana - každý člen má nárok na právní ochranu hrazenou 100% odbory v pracovněprávním sporu.                   V občanskoprávním sporu je členu hrazeno 30% výdajů na právní zastoupení. 70% si člen hradí sám.
 
Pro názornost uvádíme případ právního zastoupení při dopravní nehodě.
Řidič byl účastníkem dopravní nehody (střet vozidla s chodcem). Ve správním řízení bylo rozhodnuto o vině řidiče. Řidič byl potrestán zákazem činnosti v řízení motorových vozidel na dva roky (což může znamenat výpověď) a k pokutě ve výši 25 000,- Kč.
Tento řidič je členem odborové organizace a požádal předsedu ZO o právní pomoc, jelikož s rozhodnutím, které vynesl správní orgán, nesouhlasí a cítí se nevinen.
Právní zastoupení odborové organizaci prostřednictvím Odborového svazu DOSIA poskytuje advokátní kancelář: BARTOŠ – HLAVATÝ.
Spor trval několik měsíců. Po podaném odvolání proti rozsudku prvoinstančního řízení a vedení právního sporu advokátní kanceláří, byl řidič v právoplatném verdiktu řízení druhé instance zbaven viny.
 
Přehled nákladů právního sporu:
 
Náklady právního sporu lze rozdělit do několika skupin. Jedná se o soudní či správní poplatky, náklady řízení, náklady právního zastoupení a další náklady (např. náklady na zpracování znaleckého posudku).
 
Odměna advokátní kanceláře dle vyhl. 177/1996 Sb za jeden úkon je 800,-Kč + 20% DPH, tedy 960,-Kč. Ve shora uvedeném případě proběhlo 17 úkonů celkem za 16 320,-Kč.
 
Náklady řízení tj. (správní poplatky apod.). V tomto případě 1000,-Kč za zahájení řízení a 7400,-Kč za vyšetřovací úkony. Celkem tedy byla uhrazena částka 8400,-Kč.
V uvedeném případě bylo potřeba vypracovat znalecký posudek. Při dopravních nehodách náklady za zpracování znaleckého posudku soudním znalcem činí průměrně 8000,-Kč až 20 000,-Kč. Náklad na vypracování znaleckého posudku u tohoto případu činil 14 000,- Kč.
Odborová organizace, tak v tomto modelovém příkladu právního sporu, uhradila celkovou částku ve výši 38 720,-Kč
 
 Náklady však mohou být i mnohonásobně výší!!! (záleží na konkrétním případu)
 
Nespoléhejte na to, že „to nějak dopadne“. Ve sporných případech lze poskytnout právní pomoc ihned po události. Je třeba včas kontaktovat odborovou organizaci. Není nutné čekat, jako tomu bylo v uvedeném případu, až na rozhodnutí správního orgánu či soudu, poté teprve žádat právní pomoc a odvolávat se proti rozhodnutí. Pokud upozorní odborář na svůj případ včas, může se tím případný spor výrazně zkrátit a není zbytečně prodražován.
 
 Náklady na právní zastoupení, které jsou výše vyčísleny, uhradila za řidiče „ODBORÁŘE“ Odborová organizace DPmÚL a.s., která je základní organizací OS DOSIA. Našim členům je totiž právní ochrana v pracovněprávním sporu poskytována zdarma.
 
Nikdo z nás nemůže nikdy vědět, co se všechno může při práci stát. Myslíme si, že tato ochrana je velmi důležitou součástí pracovních podmínek.
 
 
·                 Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli
 
V současné době poskytujeme toto pojistné odborářům výrazně levněji, než kdyby si kdokoliv uzavřel toto pojištění sám. (cca 20ti násobně)
 
Nárok na pojištění a právní ochranu mají pouze odboráři.
 
(ukončením členství v Odborové organizaci veškerá pojištění a výhody zanikají!)